முகவரி
ஸ்ரீ சேஷ சாய் ஹெர்பல்ஸ்,
சாய் நகர், VIP சிட்டி,
அப்துல்லாபுரம்,
வேலூர்- 632010.
தொடர்புக்கு:
+919042411002
+919042215986
e.mail: [email protected]